Apie Skaityklė.lt Pagalba Nuorodos
 

Pranas Baltrėnas, Davidas Ščupakas - Technogenezė ir visuomenės sveikata

Technogenezė ir visuomenės sveikata

Pranas Baltrėnas, Davidas Ščupakas

ISBN kodas: 978-9955-28-735-3
Išleista: 2009
Kategorija: Studentams

Knygos formatai:
  • Adobe PDF 
  • Programėlės
Vadovėlyje pateikiama žinių apie globalinės antropogeninės taršos ir visuomenės sveikatos problemas, nagrinėjama pagrindinių ūkinės veiklos sričių įtaka aplinkos komponentų užterštumui. Nagrinėjami technogeninės taršos veiksniai ir jų poveikis visuomenės sveikatai: cheminė aplinkos komponentų tarša ir jos rizika visuomenės sveikatai, aplinkos cheminių teršalų toksikologija, ekotoksikologija, aplinkos kancerogenai, mutagenai, alergenai, biologinė tarša ir jos reikšmė užkrečiamųjų ligų paplitimui, jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios technogeninės spinduliuotės poveikis ekosistemoms ir žmonių sveikatai, technogeninio triukšmo šaltiniai, triukšmaligė ir jos prevencija, atliekų keliama rizika aplinkai ir sveikatai, jų saugaus tvarkymo strategija ir taktika. Aptariama sveikatos samprata, jos rodikliai ir gerinimo perspektyvos. Analizuojamas visuomenės sveikatos priežiūros valstybinis reguliavimas, aplinkos sveikatinimas ir visuomenės sveikatos išsaugojimas.

Lankytojų atsiliepimai

Panašios elektroninės knygos

Virginija Chreptavičienė
Vladislavas Petraškevičius
Borisas Melnikas, Eugenijus Chlivickas, Artūras Jakubavičius, Liudmila Lobanova, Vida Pipirienė, Aurelija Burinskienė
Jonas Bukevičius, Daiva Burkšaitienė, Narimantas Kazimieras Paliulis, Jonas Žaptorius
3,18 € (10,98 Lt)
Knygyne: 4,01 € (13,85 Lt)
6,23 € (21,51 Lt)
Knygyne: 7,47 € (25,79 Lt)
15,74 € (54,35 Lt)
Knygyne: 18,87 € (65,15 Lt)
9,09 € (31,39 Lt)
Knygyne: 10,89 € (37,60 Lt)

E.knygos užsakymas

6,30 € (21,75 Lt)
Kaina knygyne: 7,55 € (26,07 Lt)

Norėdami skaityti įsigytą e.knygą, susikurkite savo "Adobe ID" ir parsisiųskite bei autorizuokite nemokamą "Adobe Digital Editions" programėlę.